49’er dla naszych podopiecznych

49’er dla naszych podopiecznych

Dzięki pomocy Polskiego Związku Żeglarskiego zakupiliśmy dwa jachty 49er. Mimo, że żeglowanie jachtami tego typu wymaga bardzo wysokich umiejętności technicznych ze względu na wąski kadłub, ogromną powierzchnię żagli, dwa trapezy i stałe wysięgniki służące do balastowania jesteśmy pewni, że nasi podopieczni, też mogą pływać na takich jednostkach.
Już w tym roku chcemy by pierwsi uczestnicy naszych imprez zasmakowali przyjemności płynącej z żeglowania na jachtach klasy olimpijskiej.