EDUKACJA, INTEGRACJA

Centrum Innowacji Rehabilitacyjno-Integracyjnych

Miejsce spotkań osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych służące rewalidacji przez integrację. Najnowsze odkrycia nauki w służbie rozwojowi.

Rozbudź swoje ambicje

Spotkania dla dzieci i młodzieży w szkołach z małych miast i wsi z ciekawymi osobami posiadającymi rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin, które mogą zainspirować dzieci do wyzwalania własnej aktywności, czemu sprzyja wzorowanie się na wartościowych autorytetach.

Skip to content