O FUNDACJI

O fundacji…

    

„Bo najważniejsza jest efektywność”

Dwight Eisenhower

    

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Wierzymy, że każdy człowiek jest nośnikiem wartości i może powodować u innych osób dobre przeżycia oraz wyzwalać korzystne motywacje i być źródłem pozytywnych zmian. Wystarczy mu to tylko umożliwić. Dlatego podejmujemy działania zmierzające do wspólnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i sprawnych w rejsach, regatach i szkółkach żeglarskich i dzięki temu łączymy różne światy z korzyścią dla wszystkich. Prowadzimy również działania na rzecz osób potrzebujących, przekazując im narzędzia edukacyjne i sprzęt IT, przeciwdziałając ich wykluczeniu ze współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

STATUT FUNDACJI EISENHOWERA